Producenci
Regulamin

Regulamin Regulamin sklepu internetowego  § 1.Sklep exportzpolski.pl.pl jest własnością firmy FIL-MAR USŁUGI BUDOWLANE  MARCIN Filipowicz nip.9570237175, regon 191804316.adres ul.Sosnowa 12 83-207 Kokoszkowy .zarejestrowanej w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

§2. Oferta exportzpolski.pl przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.

§3. Złożenia zamówienia dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.

§4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych . Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, a które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.

§6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar.Dostawa realizowana jest przez firme kurierska UPS i Fedex

Koszt dostawy uzalezniony jest od kraju .Koszt dostawy jest od kwoty 56zł .

Zgodnie z art. 535 kc oraz art. 471 kc w przypadku nieodebrania przez konsumenta przesyłki, konsument zobowiązany jest ponieść koszty: - przesyłki na trasie sklep-konsument -22 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki, - koszt przesyłki zwrotnej na trasie konsument-sklep: - dostawy na terenie kraju: 22 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki, - dostawy poza granice RP: rzeczywisty koszt zwrotu towaru do sklepu exportzpolski.pl na podstawie faktury firmy kurierskiej, - , itp. §7. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.)

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: exportzpolski.pl , ul.sosnowa 12 83-207 kokoszkowy lub pocztą elektroniczną na adr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: exportzpolski.pl ul. sosnowa 12 83-207 kokoszkowy Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:wypisujemy produkty. – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta – Adres konsumenta – Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) - niepotrzebne skreślić. §8. P

Zwrot towaru powinien nastąpić na , ul. sosnowa 12 83-207 kokoszkowy, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego. §10. Zwrot środków dla Kupującego następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z zakupionymi produktami, z zastrzeżeniem zapisów §8. §11. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności. §12.

Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT §13. 1.

Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji.

Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adresem exportzpolski2@wp.pl@wp.pl- termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.

2. Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

3. W przypadkach szczególnych np. rozpatrzenie reklamacji uzależnione od informacji lub decyzji uzyskanych od podwykonawców związanych z realizacją zamówienia - np. firm kurierskich - termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni. §14.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ."Przelewy24.pl oraz PAYU

którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem." czas obowiązywania rękojmi - 2 lata, zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi, czas na jej złożenie, odpowiedzialność sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy." lub "Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność."Shoper

PayPro jest operatorem kart płatniczych.

 

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)”

Płatnosci PAYU

Polityka prywatności Nazwa, adres oraz dane kontaktowe administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu exportzpolski.pl – firma FIL-MAR MARCIN USŁUGI BUDOWLANE Filipowicz ul.Sosnowa 12 83-207 Kokoszkowy nip.9570237175 ,regon 191904316.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować, poprzez czat Twoje prawa Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86. Jakie dane osobowe gromadzimy i dla jakich celów? Adres, nr telefonu, adres e-mail W zależności od formy dostawy zamówionego przez Ciebie towaru, wymagamy podania adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. Wykorzystujemy te dane do wykonania dostawy zamówionych przez Ciebie towarów – dane te zostaną wydrukowane na etykiecie paczki i przekazane firmie kurierskiej realizującej dostawę. Danych kontaktowych używamy również w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, powiadomienia Cię o zaksięgowaniu płatności, o nadaniu przesyłki, o doręczeniu przesyłki, o wystawieniu faktury, o zmianach w zamówieniu, o braku płatności a także do kontaktu w przypadku gdy nie udało Ci się wysłać zamówienia a na ekranie finalizacji zamówienia wpisałeś już swoje dane adresowe. Do każdego doręczonego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Jeśli nie zdecydujesz inaczej, faktura zostanie wystawiona na dane z adresu dostawy. Jesteśmy ustawowo zobligowani do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który zawiera dane kontrahentów i jest przekazywany Administracji Podatkowej. Możemy być zobligowani do przekazania danych na żądanie uprawnionych do tego ustawowo instytucji państwowych, takich jak Policja, Prokuratura, Sąd. Dane będą przetwarzane bezterminowo. Adres IP W momencie gdy składasz u nas zamówienie, zakładasz konto lub logujesz się do swojego konta zapisujemy Twój adres IP, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego kto złożył zamówienie, wprowadził w nim zmiany, zarejestrował się, móc te wątpliwości rozstrzygnąć. Dane będą przetwarzane bezterminowo.< Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

Gwarancja .produkty sprzedajemy wg zamówienia.kazde zamówienie jest realizowane pod klienta.sklep nie daje zamienników  produktów. sklep zwraca klientowi srodki na konto bankowe

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl